1st Generation

 

 Samuel Chung-Gon   

    

  Queenie Young   (Yip)        

  2nd Gener.tn

 3rd Gener.tn

4th Gener.tn

 

Ai-Lin Patricia Chung-Gon 

Renato Piccini

 

No children                

 

Su-Lin Roberta Chung-Gon 

Barry Whang

 

Jason Whang  

 

 

 

 

Matthew Whang 

Minseo Kim

 

 

 

 

Robert James Chung-Gon

Linda Fong Peng

 

James Michael Chung-Gon 

 

 

David Lawrence Chung-Gon  

Lim Kim Choo

 

 

Justin Samuel  Chung-Gon

Amanda Goh

 

Elisa Chung-Gon

Euan Chung-Gon
Andrew David Chung-Gon